Direct naar:

Login

Evenementen

Zaterdag 23 februari 2019 om 20.15 uur 

Presentatie "Harmonium Atlas"  Dirk Luijmes

Orgelpark, Gerard Brandtstraat 28, 1054 JK Amsterdam

Zie => Harmonium Atlas

 

Zaterdag 23 februari 2019 Franeker

Zie => Promotie Klaas Hoek

 

Zondag 3 maart 2019 om 14.15 uur

Presentatie "Harmonium Atlas"  Dirk Luijmes

Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat,

hoek Jacob Canisstraat Nijmegen

Zie => Harmonium Atlas

 

 

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Deze is ook voor de HVN van toepassing.

De maatregelen ter invulling hiervan zijn in te zien onder:

=> HVN Privacy Verklaring

Klachten kunnen worden gemeld aan:

=> AVG functionaris

 

PERSBERICHT

Op zaterdag 23 februari 2019 zal Klaas Hoek zijn proefschrift verdedigen in de Martinikerk van de oude Academiestad Franeker. De titel luidt: “Vormgevend gebruik van klank en dynamiek. De uitvoering van Bachs Johannespassion benaderd als een autonome esthetische verschijning”.

Het onderzoek is verricht vanuit de Katholieke Universiteit te Leuven in samenwerking met de Vrije Universiteit (leerstoel Orgelkunde) en het Orgelpark te Amsterdam. Het gaat om een wijze van musiceren die tot aan de Eerste Wereldoorlog algemeen gebruikelijk was. Hoek beschrijft een actualisering van die musiceerwijze en past hem toe op Bachs Johannespassion. Nadat hij een uitvoering van deze passie in deze vorm had gehoord tijdens het festival Musica Sacra te Maastricht, merkte de recensent van de Volkskrant op: “Hoeks bewerking is vrij afwijkend. […] Deze versie maakt de 'Johannes' tot een curieuze, maar behartenswaardige visie op Bachs muziek.”

 

De promotie vindt niet plaats in Leuven maar in Franeker. Dit komt voort uit de inhoud van het proefschrift. De wijze van musiceren die Hoek beschrijft is namelijk radicaal anders dan wat doorgaans aan conservatoria onderwezen wordt. Ingrijpende veranderingen, zoals Hoek beschrijft, ontwikkelen zich buiten de traditionele kaders (zoals conservatorium en universiteit). Daarbij komt dat onder de oudere generaties in Friesland de vorm van musiceren die Hoek verdedigt nog latent aanwezig is. De klank van het harmonium dat Hoek in deze editie van de Johannespassion betrekt, is onlosmakelijk onderdeel van deze cultuur.

De bijzondere locatie van de verdediging te Franeker is een waardering voor het specifieke van de Noord-Nederlandse cultuur (met name in Friesland) en “de eigenzinnigheid van Hoeks benaderingswijze” (aldus de motivatie vanuit de KU Leuven). Ook wordt dankbaar gebruik gemaakt van de logistieke steun die de Academie van Franeker biedt.

 

Voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift zal het Asko Kamerkoor, o.l.v. Jos Leussink, delen uit de Johannespassion uitvoeren, daarbij begeleid door Klaas Hoek op harmonium. Hoek zal ook enkele andere composities van Bach op het harmonium ten gehore brengen.

 

Klaas Hoek (1949) studeerde onder andere orgel aan het conservatorium te Maastricht. Hij was in 1983 prijswinnaar van het Internationaal Gaudeamus Concours voor het uitvoeren van Nieuwe Muziek. De laatste jaren heeft hij zich in het musiceren vooral toegespitst op het gebruik van het (Duits) harmonium, het zgn. orkestraal harmonium. Deze belangstelling komt voort uit de mogelijkheden die het instrument biedt om expressief met klanken om te gaan. In 2014 heeft hij de Schnitger Droomprijs ontvangen op grond van zijn verdiensten voor de ontwikkeling van de hedendaagse orgelcultuur in Nederland.

 

Zaterdag 23 februari 2019 Martinikerk, Sint Martiniplantsoen 1, 8801 LK Franeker

15.00 uur Asko Kamerkoor o.l.v. Jos Leussink, Klaas Hoek (harmonium)

17.00 uur verdediging proefschrift.

De uitvoering en verdediging zijn openbaar en de toegang is gratis.

 

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Hans Fidom (VU/Orgelpark): ; +31 20 5158111

Rolf Bremmer (Academie van Franeker): ; 06-33758540

Klaas Hoek: , 0624409839