Direct naar:

Login

Evenementen

Zaterdag 23 februari 2019 om 20.15 uur 

Presentatie "Harmonium Atlas"  Dirk Luijmes

Orgelpark, Gerard Brandtstraat 28, 1054 JK Amsterdam

Zie => Harmonium Atlas

 

Zaterdag 23 februari 2019 Franeker

Zie => Promotie Klaas Hoek

 

Zondag 3 maart 2019 om 14.15 uur

Presentatie "Harmonium Atlas"  Dirk Luijmes

Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat,

hoek Jacob Canisstraat Nijmegen

Zie => Harmonium Atlas

 

 

Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Deze is ook voor de HVN van toepassing.

De maatregelen ter invulling hiervan zijn in te zien onder:

=> HVN Privacy Verklaring

Klachten kunnen worden gemeld aan:

=> AVG functionaris

Ontstaan

HarmoniumTeneinde in Nederland het harmonium voor verdwijning te behoeden, werd medio 1989 door een groep enthousiaste initiatiefnemers de Harmonium Vereniging Nederland i.o. in het leven geroepen. Na een succesvol jaar "proefdraaien" werd de vereniging op 20 oktober 1990 officieel opgericht te Utrecht. De statuten van de HVN zijn notarieel vastgesteld op 14 mei 1991 te Woudenderg en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht e.o. nr. 40481956.

 

De Harmonium Vereniging Nederland is het nationale trefpunt voor liefhebbers van het harmonium. De Vereniging biedt o.a. middels deze website, geïnteresseerden een schat aan informatie. De muziek, geschreven voor het instrument, de gebruikte techniek, de bespeling en de geschiedenis van het instrument komen aan bod.
Ook bieden we de mogelijkheid tot onderling contact. Een aantal van de leden bezit één of meerdere instrumenten, die worden bespeeld op amateur- of professioneel -niveau. En we treffen in het ledenbestand restaurateurs en beroepsorganisten aan. Het totaal aantal leden bedraagt ongeveer 300.

 

Doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel de belangstelling voor het harmonium te stimuleren, het musiceren ermee te bevorderen en het conserveren van de bestaande instrumenten te ondersteunen; dit alles via de volgende activiteiten:

  1. de uitgave van het kwartaalblad voor leden, "Vox Humana", met een keur van historische, technische en muzikale rubrieken en een advertentie rubriek;

  2. het onderhouden van deze website met voor de leden relevante permanente en actuele informatie, deels algemeen toegankelijk, deels uitsluitend voor leden;

  3. het organiseren van speel-, studie- en restauratiedagen;

  4. het inventariseren van nog bestaande harmoniums en het toegankelijk maken van de in het digitale "Harmonium Register" opgenomen documentatie;

  5. het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties die een gelijk doel nastreven.

  6. de online verkoop van cd's, bladmuziek, boeken, brochures en andere harmonium-gerelateerde parafernalia.